Kan Zeigarnikeffekten öka din effektivitet?

När jag häromdagen låg och läste en bok kom jag på mig själv med att jag hade väldigt svårt att avsluta läsandet mitt i ett kapitel.

Varje gång jag lade boken ifrån mig tog jag upp den på nytt för att läsa klart.

Detta fick mig att tänka på den så kallade Zeigarnikeffekten, en psykologisk princip som kan vara väldigt användbar även när det handlar om att öka sin effektivitet.

I korthet innebär denna princip att vi har lättare att lägga saker som är oavslutade på minnet, och så länge något inte är klart har vi svårare att släppa det.

Forskaren som ligger bakom principen hette Bluma Zeigarnik och fick upp ögonen för detta då hon blev varse att servitörer tycktes kunna minnas en gästs beställning väldigt detaljerat så länge maten ännu inte var serverad. Men så fort den stod på bordet föll beställningen ur minnet.

Zeigarnik tyckte detta vara så fascinerande att hon beslöt sig för att titta närmare på detta i en studie.

I denna studie lät hon en grupp deltagare utföra olika typer av enklare uppgifter, exempelvis att lägga pussel. Ibland fick de fortsätta att jobba med uppgiften helt ostört och ibland blev de avbrutna.

När de sedan fick frågor om de olika uppgifterna visade det sig att de hade betydligt lättare att komma ihåg detaljer från de uppgifter där de hade blivit avbrutna jämfört med när de hade fått jobba ostört.

Så länge vi inte har avslutat en viss uppgift är det alltså en större sannolikhet för att vi går omkring och tänker på den, vilket också kräver mental energi.

Om vi har väldigt mycket oavslutade saker på gång samtidigt kan det således göra att vi får svårare att fokusera på nya saker.

Det finns flera slutsatser vi kan dra av detta för att öka vår effektivitet. En av dem är att det är bra att undvika multitasking, det vill säga att jobba med flera saker samtidigt.

På samma sätt bör vi undvika att dra igång för många projekt parallellt och så långt det är möjligt ägna oss åt en sak i taget.

Även om det ibland kan kännas som att vi blir mer effektiva när vi har många bollar i luften är det med andra ord inte alltid fallet om vi ska tro Zeigarnikeffekten.

Om du trots detta känner dig tvungen att hålla på med flera saker samtidigt är det en bra idé att skriva ner hur du ska slutföra de andra uppgifterna eller projekten i en att göra-lista eller någon annan form av planering.

Det har nämligen visat sig att den typen av planer minskar de problematiska delarna av Zeigarnikeffekten.

Försöker du att åstadkomma för mycket på en gång leder det gärna till att du tappar fokus och får färre saker ur händerna.

Om du i stället ger dig själv utrymme att koncentrera dig på en sak i taget kommer du också att märka att du många gånger blir mer effektiv och mindre splittrad.

Hur kan du själv använda dig av Ziegarnikeffekten för att öka din effektivitet?

Lämna en kommentar

Copyright © 2018–2024 Fredrik Hillvesson

Vart vill du att jag skickar checklistan?

Din e-postadress är 100 % säker. Läs mer om vår integritetspolicy på fokusformeln.se/integritetspolicy